بچه ها امروز رفتم امتحان دادم از دوباره قبول نشدم ایین نام رو دارم دیوونه میشم بازم سعی میکنم تا قبولشم بچه ها به قل بعضییا در ناامیدی بسا امد است ولی ادم نباید خودشو به بازه من از فردا باید شروع کنم درسای خودمو بخونم امتحان ایین نام همیشه هست ولی یه چیزی بچه ها امروز بهترین روزم بود روز خوبی هست امروز برام بچه ها اگه متنام بعدان بهم اطلاع بدید بچه ها میخواستم به هم روشی رو معرفی کنین تو مطالعه درسام خوب باشه و بتونم درسامو به راحتی یاد بگیرم