با عرض سلام.........

من امروز امتحان ایین نام دارم برام دعا کنین این دفع قبولشم این برای چندمین بار که دارم میرم امتحان میدم بعد باید بییام درسمو بخونم از23دی امتحانات پایان ترم شروع میشه