با عرض سلام

من فردا 18 میخوام برم امتحان ایین نامه بدم ولی مطمانم این دفع قبول میشم و ایین نامه رو میگرم بعد باید امتحان اصلی ایین نام بدم به امید خدا اونم قبول میشم ولی یه چیزی دوست دارم شمام برای من دعا کنین وبتونم به ارزوهام برسم وبتونم به جاهایی برسم و بین رفیقام سر بلند باشم و بتونم با رفیقام خوب باشم  بچه ها فردا بعد از ایین نامه باید بشینم درسا مو بخونم امتحان پایان ترم دارم این ترم به خیری خوشی تموم بشه باید برم تو ترم4 وترمهای بعدبچه ها برام دعاکنید

                                 دعا کنید

                                           دعا کنید