بچه ها سلام........

دوست دارم گریه کنم چند روز فکر میکنم  مریضم خدایا داره دلم میگیره تو این خونه خدا حالم از خودم بهم میخوره دوست ندارم تو این خونه بمونم ورنج بکشم خدایا چرا به بعضی ها اروزهاشون میدی به ما میرس مارو جزبندت حساب نمیکنی خدا چرا ادم بعضی اوقات خوب وبعضی اوقات بده خدایا دوست دارم ولی همون که جز بندهات حساب نمیکنی دوست دارم خدایا ادم بعضی اوقات به چیزایی فکر میکنه که تو عمرت فکر نکردی خدایا دوست دارم یه چیزی رو بدونم چرا ادما دورو دارن یه رو جلوت از خوبییات میگن پشت مییاد اینور از بدیات حساب میکنن خدایا دیروز موضوع بر خوردم و دیدم و توجه کردم تا الان حالم از این کاربهم نخورده بود ولی دیروز حالم از این کاربهم خورد